Socialdemokraterna vill avskaffa Läx-rut!

Magdalena Andersson (S) vill avskaffa läx-rut. Det vill jag också.

I dagens lördagsintervju med Tomas Ramberg så gav Magdalena Andersson (S) besked om att Socialdemokraterna vill skrota Läx-rut:

Socialdemokraterna vill behålla systemet med rut-avdrag, men just läxläsningsdelen bör avskaffas enligt Andersson.

– Det bör tas bort. I dagsläget har vi sagt att det här är tveksamt och vi har precis röstat emot det i riksdagen, sa Anderson i Lördagsintervjun.

 

Jag tycker i grunden att hon gör en bra bedömning och att man istället som jag tidigare har sagt borde rikta satsningarna direkt till skolan så de kan anställa fler lärare och höja elevernas resultat. Erbjuda läxhjälp bör skolorna också göra till sina elever.

Lästips:


Bartender-RUT är omvänd Robin Hood-politik.

Bartender-RUT är en reform som främst människorna i Djursholm och Lidingö har råd med.

Bartender-RUT är en reform som främst människorna i Djursholm och Lidingö har råd med.

RUT/ROT är inte svar på hur massarbetslösheten skall brytas. Det krävs aktiva åtgärder med mer resurser till Landstingen så att de kan anställa fler sjuksköterskor och kunna erbjuda dessa rätt till heltid. Men vi alla vet ju att Moderaterna avskyr den offentliga sektorn, till den milda grad att de har röstat emot alla Sociala reformer som rör välfärden.

Dessutom har jag märkt en tendens i den moderata retoriken. Att bidrag anses som något sämre, te.x barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag osv. När man istället lyfter upp ordet avdrag som något vackert när det i själva verket handlar om att ta skattepengar från de människor som har det sämre ställt och göra skattesubventioner på rena lyxtjänster som Bartenderjobb och läxläsning.

Att ge bidrag till höginkomsttagare för att ha en bartender hemma går helt emot det som jag står för.

Detta är omvänd Robin Hood-politik: Ta från de fattiga och ge till de rika.

Lästips: