Patientsäkerheten hotad efter apoteksavregleringen.

Varför anställa när man kan ha Fas3 deltagare som jobbar nästan gratis?

Apoteksavregleringen fortsätter att vara en het potatis och idag skriver man i DN att avregleringen har gett en till bieffekt:

Statskontoret konstaterar att förutsättningarna att utföra korrekta receptexpedieringar och ge råd till konsumenterna har blivit sämre, något som även konsumenterna upplever.

 

Samt:

En majoritet av de anställda tycker att möjligheterna till kompetensutveckling har försämrats. På sikt kan det innebära en risk för patientsäkerheten, enligt Statskontoret.

 

Dock så försöker man komma med en positiv effekt av avregleringen:

I dag finns det 356 fler apotek än innan omregleringen, en ökning med 39 procent. Öppettiderna har utökats.

 

Må så vara, men detta har med några få undantag enbart drabbat storstadsregioner som Stockholm, Malmö och Göteborg där det inte alls är ovanligt att det finns flera apotek i ett och samma shoppingcenter samtidigt som man på landsbygden fruktar en apoteksdöd då företagarna inte anser det lönsamt att driva apotek på landsbygden.

När vinstintresset tar över samhällsintresset så blir landsbygden lidande.


Moderat riksdagsledamot vill vräka ”ligisterna” och deras föräldrar

0166790812128_Max

Hanif Bali är inte direkt känd för att vara subtil, men igår gick han verkligen över rimlighetens alla gränser då han skrev på sin facebook-sida att stenkastarnas familjer bör vräkas.

Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) anser att föräldrar till vandaliserande ungdomar bör vräkas.
På sin Facebook-sida skriver han:
”Hitta ligisterna och vräk föräldrarna.” AB

 

Så hans lösning är att småsyskon till stenkastarna ska straffas bara för att deras storebror/syster har betett sig illa.

Är detta den moderata partilinjen? Kommer Kent Persson och Riksdagens gruppledare ta honom i örat?

Hoppas det.

 


MUF:are och Moderat riksdagsledamot försvarar Fas 3 med allt dem har.

Skämtteckning45

Idag publicerades det en debattartikel i Expressen av den moderata riksdagsmannen Jan Ericson där han går ut och hävdar stenhårt att Fas 3 är en framgång:

Andelen deltagare som är nöjda med sin plats i sysselsättningsfasen har också ökat. Enligt den senaste omfattande deltagarenkäten är 75 procent nöjda, vilket är en ökning från 63 procent året före. 82 procent av deltagarna tycker att arbetsuppgifterna är meningsfulla och 74 procent anser att kontakten med handledaren på arbetsplatsen fungerar mycket eller ganska bra.

 

Mätningen han refererar till är baserad på ett urval av 1000 personer och en svarsfrekvens på 70% där 3/4 av dem som svarade ansåg att Fas 3-platsen är till belåtenhet. En helt meningslös mätning alltså med tanke på att det är över 30.000 deltagare i Fas 3.

Mest glädjande är naturligtvis att så många kommer tillbaka i arbete, med tanke på att deltagarna i sysselsättningsfasen ofta står mycket långt från arbetsmarknaden. I genomsnitt har de varit arbetslösa i åtta år, 20 procent i mer än tio år. Fyra av tio är 55 år eller äldre. Lika många har något arbetshandikapp.

 

Många kommer tillbaka i arbete säger han, endast 16% av Fas 3-deltagarna skrivs ut och hamnar i ”vanligt” arbete. I Skåne är siffran ännu lägre, där har endast 2% av deltagarna skrivits ut och hamnat i ”vanligt” arbete. Det är en katastrofal siffra och förstår verkligen inte hur man kan vara nöjd.

Det roliga är också att varje gång jag skriver om Fas 3 så skriver Rebaz Sanar, vice ordförande för MUF Eskilstuna att Fas 3 är så himla bra och att han hela tiden hänvisar till den här mätningen jag nämnde tidigare:

Capture Capture1

”Tycker du inte som mig så blockar jag dig” Intressant demokratisyn han visar upp, vet han om att han är en representant för Moderaterna?

capture2 Capture3

Ja, i realiteten så är inte det ett val att vara aktiv i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, vet inte om det är valfrihet att välja mellan fattigdom och existensminimum. Falsk valfrihet.

Capture4

Att 700 har svarat på en enkät om Fas 3 där över 30.000 är med så är inte mätningen statistiskt tillförlitlig.

Capture5

 

På vilket sätt leder det till jobb om man målar om stolar varje dag? Man har ingen rätt till att studera på komvux samtidigt som man är aktiv i Fas 3. Hur ska man kunna komma ut på arbetsmarknaden om det är betygen som är problemet men man får inte läsa upp dem?

Vinner vi socialdemokrater valet så kommer Fas 3 att försvinna, det är ett löfte från (S) och istället för Fas 3 så kommer vi satsa på något som kallas för extrajobb i välfärden där man som långtidsarbetslös får göra meningsfulla arbetsuppgifter inom vården, barnomsorgen och äldrevården för en kollektivavtalsenlig lön och där man har rätt att kunna deltidspraktisera och studera på distans samtidigt som man är aktiv inom extrajobbet i välfärden.

Jag tror på politikens möjligheter att förändra, det tror inte Moderaterna. Beklagligt och synd. 


Socialförsäkringsministern vill tvinga psykiskt sjuka att jobba

Vill till att börja med att säga förlåt för mitt lilla blogguppehåll, har haft en massa roliga saker för mig. Igår te.x så kom jag hem från en studieresa i Bryssel. Men nu till själva ämnet.

Ulf-Kristersson

Det känns bra att vara hemma igen och kunna gräva ner sig i inrikespolitiska frågor som känns mer ”greppbara” än frågor som behandlas på EU-nivå. Denna gång handlar det om Ulf Kristerssons senaste uttalande om psykiskt sjuka och där han anser att dem bör tvingas tillbaka till arbetsmarknaden:

– Det finns verkligen skäl att undersöka om sjukförsäkringssystemet är anpassat för psykisk ohälsa och om det är rustat för den här ökningen, säger han till tidningen.

Han menar att vara bort från jobbet är en mycket större riskfaktor för dem med psykiska diagnoser än för dem som har brutit ett ben.

– Det finns naturligtvis undantag, men i väldigt många fall är det direkt farligt för dessa personer att inte ha dagliga rutiner och att inte känna sig behövda, säger han till tidningen. Aftonbladet

 

Till att börja med så vill jag konstatera att det kan vara farligt att dra en sådan snabb slutsats och att det faktiskt finns psykiskt sjuka som mår sämre av att det är mycket strängare regelverk nu än för 5 år sedan. Detta skriver LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio på Dagens Arena:

 Det kan ju faktiskt vara precis tvärtom. Detta var nämligen något som flera kvalificerade remissinstanser och stressforskare varnade för 2008, när regeringen utan att lyssna stressade igenom regelskärpningar och snäva tidsgränser i sjukförsäkringen. Samhall ansåg exempelvis i sitt remissvar att ”det finns också sjukdomstillstånd där de för snäva tidsgränserna i sig kan bli en direkt negativ stressfaktor och därmed istället försämrar den enskildes möjlighet att komma i arbete”.

 

Sen är inte detta uttalande från Kristersson så konstigt heller, det är helt i linje med den förda socialförsäkringspolitiken: Ge F-kassan större möjligheter att neka människor sjukpenning, minskat resurserna till rehabilitering och tvinga sjuka att söka arbete.

När Socialdemokraterna vinner valet så hoppas jag att detta får sig ett slut och att människor faktiskt först får bli friska i sin egna takt och med hjälp av rehabilitering samt ett borttagande av den bortre tidsgränsen samt ge läkarna en större tyngd när F-kassan ska besluta om personer har rätt till sjukpenning.