Viking Line beställer nytt fartyg från Kina!

cx8ql9lwgaarj-z

Idag släpptes äntligen nyheten om att Viking Line kommer beställa en ny kryssningsfärja för Stockholm-Mariehamn-Åbo med leveranstid våren 2020.

Här nedan är pressmeddelandet:

Viking Line Abp har idag, den 23 november 2016, tecknat ett intentionsavtal med kinesiska varvet Xiamen Shipbuilding Industry Co. Ltd avseende beställning av ett passagerarfartyg med leverans våren 2020. Målsättningen är att teckna ett slutgiltigt avtal under våren 2017. Investeringen uppgår till ca 190 M euro. Intentionsavtalet innehåller även en option på ytterligare ett fartyg.

Fartyget är avsett att vara ett samarbetsprojekt där man planerar engagera flera finländska och europeiska leverantörer, bland dessa kan nämnas Deltamarin, Wärtsilä och ABB Marine samt flera andra. Det nya fartyget har planerats för trafik på linjen Stockholm-Åland-Åbo. Fartygets längd är 218 meter med ett BRT på 63 000 ton. Passagerarkapaciteten är 2 800 passagerare och fraktfilernas längd är 1500 meter. För inredningen kommer Viking Line att anlita skandinaviska arkitekter.

– Avsikten är att fartyget drivs med flytande naturgas, LNG, av vilken vi har utmärkta erfarenheter från M/S Viking Grace, det första stora LNG-drivna passagerafartyget i världen. I planeringsarbetet har stor vikt lagts vid förutom miljöanpassade lösningar, på nya innovativa energieffektiveringstillämpningar.

Nybyggnadsprojektet har föregåtts av ett mångårigt planeringsarbete knutet till EU-projektet Motorways of the Seas inom ramen för Connecting Europe Facility, där även Åbo hamn och Stockholms hamnar ingått, berättar VD Jan Hanses.

Mariehamn den 23 november 2016 VIKING LINE ABP Jan Hanses Verkställande direktör

Telefon: +358-18-27000

Som fartygsnörd så är ju sånt här jättespännande och när det dessutom gäller Viking Line så är det ännu mer intressant då de brukar vara lite mer försiktiga av sig när det gäller nybyggnationer, men det har ju också visat sig att det har lönat sig. Viking Line (tidigare SF-Line) är ju det enda som är kvar av de tre ursprungliga delägarna i marknadsföringsbolaget Viking Line.

Min teori är att man väljer att acceptera optionen på ett systerfartyg och ersätter även Viking Grace. Hon kommer troligen flyttas in på Helsingfors-linjen och ersätta Gabriella samtidigt som Amorella flyttas till Helsingfors-Tallinn.


Bristen på nyhetsrapportering kring sjöfart är frustrerande

Det finns en sak som jag tycker svensk media behöver rapportera mer om:

Sjöfartsnäringen.

2176806-716x413

Bild: Tallink

Ta Finland te.x som vid varje större nybeställning av fartyg/färjor ofta genererar nyhetsrepotage på TV och rubriker i kvällspress och dagspress. Samtidigt som det i Sverige knappt blir en rubrik. Nu senaste TallinkSiljas beställning av fartyget Megastar och Viking Line’s tankar om ett nybygge har båda fått mycket mediautrymme i Finland. Argumentet emot detta är att Finland fortfarande har en varvsindustri som satsar på nybyggnation av färjor och kryssningsfartyg, men de flesta av dessa nybyggda passagerarfärjor sätts ju i trafik mellan Sverige-Finland/Baltikum och på så sätt bidrar till svensk BNP och turism. 

ladda ned (12)

Bild: Stena Line

Stena Line uttalade sig för ett par veckor sedan att man har intentionen att beställa fyra helt nya passagerarfärjor från ett varv i Kina och med option på fyra fartyg till och jag såg inte ett enda nyhetsklipp om affären, inte ens på TV4’s ekonominyheter. Vi snackar om ett rederi som är ett av Sveriges största arbetsgivare och som betyder väldigt mycket för svensk export/import och turism.

I Norge har vi i dagarna hört och sett att Hurtigruten också har visat intentioner på att beställa fyra nya fartyg och det rapporteras friskt om detta i norska tidningar.

Så jag undrar varför Sverige är så vansinnigt efter när det gäller att rapportera om sjöfartsnäringen? När ett företag som te.x Volvo eller Telia gör miljardaffärer så rapporteras det om det i alla nyhetsmedier. När Stena Line, världens största färjerederi som har sitt säte i Göteborg gör en miljardaffär och beställer 4 miljövänliga färjor med option på 4 till så står det ingenting i riksmedia.

Sjöfart är inget särintresse som några få nördar är intresserade av, det är en av Sveriges viktigaste branscher som ger massvis med arbetstillfällen och som bidrar till svensk BNP och Turism.

Sjöfarten förtjänar bättre än detta.


Aktiv sjöfartspolitik sökes!

Sitter och funderar över varför det inte finns en sjöfartsminister?

Svensk export står och vilar på att vi har en bra och välutbyggd infrastruktur för både fraktfartyg och och passagerarfärjor. Därför känns det märkligt när en del näringsidkare och lokalbefolkning hävdar att båttrafiken i Göteborgs och Stockholms innerstad är till besvär.

Det första jag tänker på är att om man flyttar till ett hamnområde (samma logik kan appliceras kring flygplatser) så borde man vara väl medveten om att viss trafikbuller och buller från fartygens motorer kan förekomma.

För vissa betyder dessa buller, för mig betyder detta tillväxt och arbetstillfällen.

För vissa betyder dessa buller, för mig betyder detta tillväxt och arbetstillfällen. 

För det andra så fraktas 90% av vår export sjövägen, därför måste det finnas välutbyggda hamnområden även i centrala delar städerna. Det ger liv till stadsbilden.

För det tredje så tjänar Stockholms näringsidkare miljarder varje år på grund av turisterna som kommer från de stora kryssningsfartygen och färjorna från Finland och Baltikum, detta betyder arbetstillfällen och skatteinkomster från konsumtionen.

Vad gäller sjömännens villkor så är det förargligt att svenska redare flaggar ut och istället tar in lågavlönade från Filippinerna eller Västindien när vi idag har en utbredd arbetslöshet bland unga och en stor generationsväxling inom sjöfartsyrken.

Sverige och redarna tjänar på lång sikt att anställa svenska sjömän och att vi i Sverige har väl utbyggd infrastruktur så vi kan ta emot de allra största fraktjättarna och kryssningsjättarna.

Sjöfarten har varit på tok för bortglömd i samhällsdebatten och hoppas att mitt parti tar detta på allvar.