Alliansens logik om sänkta skatter och förbättrad välfärd håller inte.

Alltså, jag förstår verkligen inte logiken i att välfärden skulle få mer resurser om man sänker skatten med 140 miljarder.

Hur kan man som regering vara så naiv och tro att att det inte kommer märkas i statens finanser om man sänker skatten med 140 miljarder och sedan försöker med argumenten att välfärden har fått ökade anslag.

Bild: TT

Bild: TT

Dessutom undrar jag vad det är för bidrag som Moderaterna hela tiden tjatar om, vissa säger att det är A-kassan och sjukförsäkringen vilket är oseriös att påstå då båda dessa är socialförsäkringar som skall täcka upp inkomsten om man blir sjuk eller arbetslös. A-kassan är och har aldrig varit ett passivt bidrag: Det är och har alltid varit en försäkring!

Sedan vad gäller det här argumentet om att man sänker skatten så kommer fler att arbeta:

Ja, jag vet att regeringen försöker slunga med ”200.000 fler sysselsatta” argumentet för att rättfärdiga dessa massiva skattesänkningar. Men verkligheten är en annan:

 •   Arbetslösheten har ökat från 6,6% till 8%
 •   Anders Borg har lyckats vända ett stort överskott till ett underskott på drygt 60 miljarder.
 •   Ungdomsarbetslösheten är mellan 20-25%
 •   Det råder kris inom förlossningsvården i Stockholm.
 •   Sverige har bland de lägsta skolresultaten i hela OECD
 •   Vårdpersonal vittnar om underbemannaning, stress, sjukskrivningar, nedskärningar och patienter som dör i väntan på sin vård.

Tycker också att Magdalena Andersson gjorde en riktigt grym insats mot Anders Borg  i Agenda och belyste mycket av det jag har skrivit.

Moderaterna brukar nuförtiden snacka om ”svartmålning”. 

Detta är ingen svartmålning – det är dagens verklighet.


Medelklassen har synat regeringens bluff om skattesänkningarna

Jag förstår verkligen inte hur borgerliga debattörer med gott samvete kan sitta i direktsända debatter och säga att välfärden har fått mer resurser när det bevisligen inte är fallet:

– Fallande skolresultat
– Undersköterskor/Sjuksköterskor som protesterar
– En A-kassa som inte går att lita på längre
– Sjuksköterskor som tvingas jobba dubbla skift pga personalbrist
– Missförhållanden på äldreboenden
– Skolkoncerner som går i konkurs

Efter att allt detta har skett som resultat av att man har sänkt skatten med 130 miljarder sedan 2006 så står likväl en moderat i TV och ljuger väljarna rätt upp i ansiktet och säger ”men det är inget fel på välfärden idag”.

A-kassa

Tror Jan Ericson (M), Lars Beckman (M) verkligen att medelklassen går på samma trick igen med ett par futtiga hundralappar extra i månaden och löften om att välfärden skall hålla samma kvalitet? Även medelklassen har sett resultatet av skattesänkningarna, att regeringen på nått sätt dumförklarar denna väljargrupp kommer i längden att slå tillbaka.

Även medelklassen vill se ett välutbyggt välfärdssamhälle där alla bidrar efter förmåga och man får hjälp vid behov om man blir sjuk eller arbetslös. Även den välmående medelklassen kan råka ut för arbetslöshet eller sjukdom.

Så återigen, tror alliansföreträdare verkligen att medelklassen går på bluffen en gång till? 

Nej – inte en chans. 


Dagen då Dogge skapade ett ramaskri hos den samlade unghögern och Beckman på Twitter.

image_db

Det går inte en dag utan att den samlade unghögern rasar över något, idag så publicerade Aftonbladet Debatt en debattartikel från Dogge Doggelito där han gick till hårt angrepp på den nedmonteringspolitik som Alliansen bedriver och kommentarerna på sociala medier ville inte vänta på sig:

 

MUF:are och kommunpolitiker.

Göran Hägglunds pressis.

Moderat från Värmland.

Moderat riksdagsledamot

Vad alla dessa har gemensamt är att man inte bemöter sakinnehållet utan man raljerar om hans medverkan i reklamvideos och hävdar att han ljuger utan grund.

Dogge har dock rätt i sak:

 •  Vi har en extrem bostadsbrist i våra städer
 •  Storföretag roffar åt sig skattepengar i välfärden
 •  Apotekens enda affärsidé nu är att tjäna pengar
 •  Våra socialförsäkringar är körda i botten

Dogge har rätt i sin beskrivning: Sverige som socialdemokratin har byggt upp finns inte kvar. Den borgerliga politik drabbar områden med låga medelinkomster och Dogge lever i ett område där det råder hög arbetslöshet och social utsatthet som är direka effekter av den borgerliga politiken.

Verkligheten har sprungit om Alliansen för länge sedan.

 

 

 

 


Almedalen 2013 – Imponerad av Sjöstedts tal!

Jag måste säga att jag blev riktigt imponerad av Jonas Sjöstedts tal ikväll. Det var ideologiskt, personligt och engagerande, jag som är hårdnackad sosse uppskattade verkligen det här talet.

Något som tog tag i mig var hans långa utläggning om utförsäljningarna av våran gemensamma välfärd och utförsäljningen av hyresrätterna i Botkyrka. Vad som var mer intressant är att han förutsätter att (V) får en plats i en eventuell rödgrön regering.

Det var lite korta reflektioner av mig.


LO vill ha ny bolagsform för välfärdsföretag

Tobias Baudin och LO går nu fram och presenterar förslag på hur man begränsar vinsterna i välfärden.

Tobias Baudin och LO går nu fram och presenterar förslag på hur man begränsar vinsterna i välfärden.

Välfärdsfrågan är en viktig fråga för mig. Det är något som rör oss alla, ung som gammal. Därför är det glädjande att LO idag har kommit ut med skarpa förslag om hur man kan begränsa vinsterna i välfärden. Så här skriver LO på DN’s debattsida:

1. Välfärden måste ha tillräckliga resurser. Ständiga besparingar inom skola, vård och omsorg har försämrat tillgängligheten och kvaliteten så till den grad att det i dag går ut över sysselsättning och jämställdhet. En välfärd som fungerar gör det möjligt att arbeta, inte minst för kvinnor. En generell välfärd med tillräckliga resurser är produktiv. Den stimulerar tillväxt och sysselsättning, höjer utbildningsnivån, tryggar folkhälsan och ökar konkurrenskraften. Det är vad Sverige behöver. Därför behövs nya välfärdsinvesteringar.

2. Bemannings- och utbildningskrav begränsar vinstdriften. LO vill se väl definierade kvalitetskrav för respektive välfärdssektor. Kraven bör tas fram av ansvarig tillsynsmyndighet. Personalen är välfärdens viktigaste kvalitetsfaktor. Därför ska kvalitetskraven också omfatta faktorer som bemanning, arbetsvillkor och utbildning. Självklart ska meddelarskydd och offentlighetsprincip gälla i all skattefinansierad välfärdsverksamhet, även privat driven. En utredning bör tillsättas för att säkerställa tillsynen. 3. Samhällsbolag för en ickevinst-princip i välfärden. Åtta av tio svenskar vill att skattepengar avsedda för välfärd ska gå till välfärd, och att eventuella vinster ska återinvesteras i verksamheten. Aktiebolagslagen möjliggör redan i dag så kallade SVB-bolag, aktiebolag med särskild vinstbegränsning. LO föreslår att reglerna för SVB-bolag utvecklas med en princip om allmännytta, i den nya bolagsformen Samhällsbolag. I Samhällsbolagen begränsas vinstuttag och värdeöverföringar till motsvarande statslåneräntan plus en procent på det totala kapitalet. Vi föreslår att offentligt finansierad privat välfärdsverksamhet som huvudregel ska utföras av samhällsbolag eller ickevinst-aktörer.

Jag tycker detta är bra och tydliga förslag, jag tycker verkligen att ska man prompt gå in och tjäna pengar i välfärden så är man i fel bransch. Ska man starta verksamhet i välfärden så måste människointresset alltid komma i första hand. Ett vanligt argument är att alla som jobbar inom välfärden blir av med sina jobb. Det är bara skrämselpropaganda, de anställda byter bara uppdragsgivare och stannar allt som oftast kvar på samma arbetsplats fast med en annan huvudman. I välfärden skall människointresset alltid gå före vinstintresset. Lästips:

 


S-studenter: Förbjud vinster i skolan.

Nej till vinster i välfärden!

Nej till vinster i välfärden!

Jag är av den åsikten att vinster inte hör hemma i välfärden. För om man tänker efter, vad är företagens enda syfte? Att generera vinst.

Därför gillar jag S-studenters nya utspel i Dagens Arena om vinster i skolväsendet:

Det är dags att framtidspartiet Socialdemokraterna inser att valfrihet och vinstuttag är två skilda saker och därmed vågar förbjuda riskkapitalbolagen inom skolsystemet. Ett parti som säger sig vilja satsa på utbildning kan inte fortsätta tillåta att skolan urholkas på det här sättet. Enskilda aktörer kan fortsätta driva sina verksamheter, men utan att de negativa konsekvenserna som vinstuttagen ger upphov till får fortsätta att neka dagens elever rätten till en trygg och jämlik utbildning.

 

Valfrihet enligt högerpartierna betyder i realiteten ”frihet för riskkapitalbolagen att etablera sig hur dem vill”. Inte valfrihet för medborgarna. Annars hade dem varit för en non-profitlinje där föreningar och kooperativ utan vinstsyfte kan starta välfärdsverksamhet. Men det är dem emot.

Så länge företagen ser vinstintresset före människointresset så har inte vinster något att göra i Välfärden.

Lästips:

 


(S) vill begränsa vinsterna i välfärden. Ett steg i rätt riktning.

Löfven och Jämtin lanserar förslag om bättre tillsyn och minskade vinstuttag i välfärden.

Socialdemokraterna gick idag ut och konkretisera sin syn på vinstuttag i välfärden. Det handlar inte om något vinstförbud men dock om kraftiga vinstbegränsningar och krav på att enskilda enheter så som enskilda vårdcentraler, skolor osv tvingas genom en lag att redovisa alla sina spenderade pengar, våra pengar: Våra skattemedel.  Så här låter det i pressmeddelandet från (S):

 • Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten

Socialdemokraterna vill se en vinstbegränsning. Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvaliteten, utan kvaliteten ska vara hög och likvärdig i såväl privat som offentlig verksamhet. Idag ser vi att stora vinster uppkommer genom att man genomgående har lägre personaltäthet i exempelvis friskolor och på privata äldreboenden. Mot bakgrund av detta bör personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader regleras, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i respektive kommunal eller landstingskommunal verksamhet. Syftet är att höja kvaliteten och garantera en effektivare användning av skattemedel. Detta ska regleras i lagar och förordningar.

 • Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet

För att förhindra att enskilda drabbas av plötsliga nedläggningar av välfärdsverksamheter, och för att motverka kortsiktiga vinster på bekostnad av kvaliteten, är det nödvändigt att ställa hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav för att få tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter.

Vid varje ägarbyte ska tillståndet prövas på nytt. Varje utförare ska tydligt redovisa information såväl om vem som är ägare som om eventuella ägarbyten, så att denna information finns lättillgänglig för medborgare och brukare.

Förslaget känns som en bra avvägning mellan fri etableringsrätt- fritt vinstuttag och vinstförbud samt kommunal vetorätt. Jag tycker det är bra att kommuner har rätt att ställa krav och som faktiskt kan säga nej till att vissa aktörer etablerar sig. Det bör vara självklart att viss tillsyn och lagstiftning bör finnas för att säkerställa kraven i välfärden och att våra gemensamma skattepengar används ansvarsfullt.

Ansvar över skattebetalarnas pengar går före valfrihet i mina ögon. 

Lästips: