En ung och lovande rödgrön regering – jag gillar’t!

Då har Sverige äntligen fått en ny rödgrön regering och den presenterades med pompa och ståt av Stefan Löfven idag och de som ingår i den nya regeringen är följande:

10303445_10152203252758732_5690252537122439423_n

Stefan Löfven (S) – statsminister
Åsa Romson (MP) – klimat- och miljöminister samt vice statsminister
Margot Wallström (S) – utrikesminister
Morgan Johansson (S) – justitieminister
Anders Ygeman (S) – inrikesminister
Isabella Lövin (MP) – biståndsminister
Peter Hultqvist (S) – försvarsminister
Annika Strandhäll (i dag ordförande i fackförbundet Vision) – socialförsäkringsminister
Gabriel Wikström (S) – folkhälsa-, sjukvård- och idrottsminister
Åsa Regnér (tidigare bland annat generalsekreterare för RFSU) – barn, äldre- och jämställdhetsminister
Kristina Persson (S) – strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Magdalena Andersson (S) – finansminister
Per Bolund (MP) – finansmarknads- och konsumentminister
Ardalan Shekarabi (S) – civilminister
Gustav Fridolin (MP) – utbildningsminister
Aida Hadzialic (S) – gymnasie- och kunskapslyftsminister
Helene Hellmark Knutsson (S) – högre utbildning- och forskningsminister
Ibarahim Baylan (S) – energiminister
Mikael Damberg (S) – närings- och innovationsminister
Mehmet Kaplan (MP) – bostads- och stadsutvecklingsminister
Anna Johansson (S) – infrastrukturminister
Sven-Erik Bucht (S) – landsbygdsminister
Alice Bah Kuhnke (generaldirektör för Ungdomsstyrelsen) – kultur- och demokratiminister
Ylva Johansson (S) – arbetsmarknadsminister

Min första aha-reaktion var att Gabriel Wikström (S) kliver in i regerinskansliet direkt från SSU och detta är jag riktigt glad över som SSU:are och bördig från Västmanland då jag på nära håll har sett hans engagemang när han var distriktsordförande för SSU Västmanland.

Lite förvånande är också att Ibrahim Baylan (S) tar posten som energiminister då han mest är känd för sitt engagemang vad gäller skolfrågor, men där tror jag ändå att Gustav Fridolin (Mp) kommer göra ett bra jobb.

Men den största skrällen var nog ändå Alice Bat Kuhnke (Mp) som knep åt sig posten som Kulturminister. Av det jag har läst om henne så anser jag att hon verkar vara kompetent, även fast jag hade hoppats på Håkan Juholt.

Mitt samlade intryck av den nya regeringen:

Ung och kompetent. 

Men räcker det? Det får vi se senare i höst när budgeten skall röstas igenom. 


Socialdemokraterna måste våga säga nej till skattesänkningar

Socialdemokraterna måste våga vara mer vänster. Vi ser hur riskkapitalister plockar ur vinster ur skolverksamheten, vi ser hur vanvården brer ut sig på privata äldreboenden som Attendo och Carema. Socialdemokraterna måste våga ryta till och säga: Nu är det nog!

Löfven måste ställa sig på gräsrötternas sida: Säga nej till sänkta skatter!

Löfven måste ställa sig på gräsrötternas sida: Säga nej till sänkta skatter! (Bild: Björn Lindgren/Scanpix)

Socialdemokraterna måste börja säga nej till detta vansinne och vara beredda på att argumentera för att höja skatten så att vi har råd att hålla välfärdssamhället flytande. Vi har inget att vinna på genom att gå i Moderaternas ledband. Vi måste våga säga nej till privatiserings- och skattesänkarivern.

Vi måste vara beredda på att kunna höja skatten, när det faktiskt är nödvändigt och idag är det mer nödvändigt än någonsin:

  • Sjuksköterskor som blir allt mer utslitna på sina arbetsplatser
  • En A-kassa som inte är tillförlitlig
  • En sjukförsäkring som folk inte kan lita på längre
  • Sjunkande skolresultat
  • Hög arbetslöshet

Ska socialdemokraterna vara ett riktigt alternativ mot Alliansen och Moderaterna så måste vi sluta acceptera Moderaternas reformer. Människor är smarta nog att skatter = välfärd och att låga skatter = sämre välfärd och fler avgifter. Ett jobbskatteavdrag på 300 kr betyder nada för en sjuksköterska om det betyder sämre arbetsvillkor och tuffare arbetsmiljö, samtidigt som höginkomsttagare tjänar mer på jobbskatteavdragen än låginkomsttagarna.

Socialdemokraterna måste lyssna till ”gräsrötterna och därför våga säga nej till sänkta skatter!

Lästips:


Bartender-RUT är omvänd Robin Hood-politik.

Bartender-RUT är en reform som främst människorna i Djursholm och Lidingö har råd med.

Bartender-RUT är en reform som främst människorna i Djursholm och Lidingö har råd med.

RUT/ROT är inte svar på hur massarbetslösheten skall brytas. Det krävs aktiva åtgärder med mer resurser till Landstingen så att de kan anställa fler sjuksköterskor och kunna erbjuda dessa rätt till heltid. Men vi alla vet ju att Moderaterna avskyr den offentliga sektorn, till den milda grad att de har röstat emot alla Sociala reformer som rör välfärden.

Dessutom har jag märkt en tendens i den moderata retoriken. Att bidrag anses som något sämre, te.x barnbidrag, socialbidrag, bostadsbidrag osv. När man istället lyfter upp ordet avdrag som något vackert när det i själva verket handlar om att ta skattepengar från de människor som har det sämre ställt och göra skattesubventioner på rena lyxtjänster som Bartenderjobb och läxläsning.

Att ge bidrag till höginkomsttagare för att ha en bartender hemma går helt emot det som jag står för.

Detta är omvänd Robin Hood-politik: Ta från de fattiga och ge till de rika.

Lästips:


(S) vill begränsa vinsterna i välfärden. Ett steg i rätt riktning.

Löfven och Jämtin lanserar förslag om bättre tillsyn och minskade vinstuttag i välfärden.

Socialdemokraterna gick idag ut och konkretisera sin syn på vinstuttag i välfärden. Det handlar inte om något vinstförbud men dock om kraftiga vinstbegränsningar och krav på att enskilda enheter så som enskilda vårdcentraler, skolor osv tvingas genom en lag att redovisa alla sina spenderade pengar, våra pengar: Våra skattemedel.  Så här låter det i pressmeddelandet från (S):

  • Ingen vinst på bekostnad av kvaliteten

Socialdemokraterna vill se en vinstbegränsning. Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvaliteten, utan kvaliteten ska vara hög och likvärdig i såväl privat som offentlig verksamhet. Idag ser vi att stora vinster uppkommer genom att man genomgående har lägre personaltäthet i exempelvis friskolor och på privata äldreboenden. Mot bakgrund av detta bör personaltäthet, personalkostnader eller andra kvalitetsrelaterade kostnader regleras, så att de inte kan vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i respektive kommunal eller landstingskommunal verksamhet. Syftet är att höja kvaliteten och garantera en effektivare användning av skattemedel. Detta ska regleras i lagar och förordningar.

  • Hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet

För att förhindra att enskilda drabbas av plötsliga nedläggningar av välfärdsverksamheter, och för att motverka kortsiktiga vinster på bekostnad av kvaliteten, är det nödvändigt att ställa hårdare krav på vilka som får driva välfärdsverksamhet. Kompetens, seriositet och långsiktighet hos ägarna ska vara ett krav för att få tillstånd att starta nya välfärdsverksamheter.

Vid varje ägarbyte ska tillståndet prövas på nytt. Varje utförare ska tydligt redovisa information såväl om vem som är ägare som om eventuella ägarbyten, så att denna information finns lättillgänglig för medborgare och brukare.

Förslaget känns som en bra avvägning mellan fri etableringsrätt- fritt vinstuttag och vinstförbud samt kommunal vetorätt. Jag tycker det är bra att kommuner har rätt att ställa krav och som faktiskt kan säga nej till att vissa aktörer etablerar sig. Det bör vara självklart att viss tillsyn och lagstiftning bör finnas för att säkerställa kraven i välfärden och att våra gemensamma skattepengar används ansvarsfullt.

Ansvar över skattebetalarnas pengar går före valfrihet i mina ögon. 

Lästips:


Nya förslag från (S): Löfte om rätt till heltid och kvotering till Bolagsstyrelser.

Det sitter fler män med namnet Anders än kvinnor i Svenska bolagsstyrelser.

Inom loppet av två dagar så har (S) lanserat två nya politiska förslag: Löfte om rätt till heltid och kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser. Ur en jämställdhetsvinkel så är det en fullträff för (S) medtanke på hur Löfven så tydligt i sitt första tal som (S)-ledare poängterade att han är feminist.

Det intressanta med rätten om heltid är att den debatten knappt existerar bland mansdominerande yrken inom den privata sektorn eftersom en större del av männen har heltid.

Ur en jämställdhetssynpunkt så är detta oerhört beklagligt och att personer inom den offentliga sektorn som till stor del är kvinnor förtjänar att ha rätt till heltid efter högst 2 år av visstidsanställning.

”Vi socialdemokrater ska anta utmaningarna och bli bättre arbetsgivare i kommuner och landsting – och det snabbt. När vi passerar årsskiftet 2013/2014 ska vi redovisa resultat. Det handlar om konkreta åtgärder på följande områden:

• Rätt till heltid. Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla anställda ska erbjudas heltidsanställning.

• Tryggare anställningar. Ingen medarbetare ska vara visstidsanställd längre än två år, oavsett inom vilken tidsram visstidsanställningarna har skett.

• Bättre arbetsmiljö. Alla kommuner, regioner och landsting ska genomföra regelbundna medarbetarenkäter med konkreta åtgärder och uppföljningsförslag.”

Hela debattartikeln finner ni på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-lovar-att-infora-ratt-till-heltid_7282021.svd#comment-560019817

Sen var det frågan om könskvotering till svenska bolagsstyrelser som lanserades under den gångna veckan. Jag är lite kluven om jag ska vara ärlig. Ur en jämställdhetssynpunkt så är det bra eftersom att vi de facto lever i en samhällsstruktur där det fortfarande är mannen som tjänar mest och tar på sig ledarrollen. Samtidigt som att undersökning efter undersökning visar på att kvinnor är mer välutbildade och mer kompetenta än vad män är generellt sett.

Stefan Löfven sa följande om förslaget:

”Du ville ha minst 30 procent kvinnor i IF Metalls styrelse, trots att ni bara hade 22 procent kvinnliga medlemmar. Varför är det så viktigt med jämnare fördelning?

– Dels är det en ekonomisk och rationell fråga för mig. Det fungerar bättre med en bättre fördelning. Det har både med könsfördelning och olika bakgrund att göra. Dels är det en moralisk och ideologisk fråga. Befolkningen består till hälften av män, till hälften av kvinnor. Då är det mycket märkligt att ena könet är så kraftigt underrepresenterat.”

Artikeln hittar ni här: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/lofven-vill-ha-kvoteringslag_7279303.svd

Rekommenderad läsning: