Ett tydligt och ideologiskt laddat sommartal av Stefan Löfven!

Har precis sett klart på Stefan Löfvens sommartal och jag måste säga att jag aldrig har hört ett så ideologiskt laddat tal av Löfven någonsin tidigare.

Det är tydligt att det genom jämlikhet och solidaritet som vi ska bygga vårt framtida Sverige, genom satsningar på skolan i form av mindre klasser, fler speciallärare och ett obligatoriskt gymnasium.

Detta är reformer som på sikt kommer att skapa jobb på samma sätt som vårat nya förslag om att ungdomar kan kunna ta CSN-lån för att kunna ta körkort, något som många arbetsgivare kräver idag.

Det är genom satsningar på 90-dagargarantin, traineejobb inom välfärden, och utbildningskontraktet som vi ska få bukt på arbetslösheten så att vi ska ha den lägsta arbetslösheten i EU senast år 2020!

Nu kör vi och kämpar ända in i kaklet för att få väljarna övertygade att rösta på Socialdemokraterna så att vi får Stefan Löfven som statsminister!


Löfven gav en tydlig skiljelinje, Kunskap och Arbete före försämrade arbetsvillkor.

Det var tydligt redan från början vad talet skulle fokusera på: ungdomarna och jobben. Stefan Löfven fokuserade mycket i sitt tal om hur vi tillsammans skall bygga Sverige starkt för morgondagen, det skall göras bland annat på följande sätt:

  • Satsningar på utbildningar, idag drar regeringen ner på antalet studieplatser på landets lärosäten.
  • Satsningar på utbildningskontrakt till ungdomar som saknar gymnasie-examen.
  • Satsningar på infrastruktur som företagen ropar om, utan konkurrenskraftig järnväg: inga konkurrenskraftiga företag.

Överlag så tycker jag att det var ett väl utfört tal, vädret till trots. Även fast jag bara vill ge beröm till Löfven så måste jag säga att det saknades fler tydliga skarpa förslag. Det är bra att vi gör riktlinjer. Men för att på allvar möta konkurrensen från Alliansens sida så måste vi börja bli mer konkreta.

Vi har en ljuspunkt dock och det är höstbudgeten om ett par veckor där vi mer konkret kan argumentera för hur Socialdemokraterna ska gå till väga för att åter ta makten i Rosenbad.

Löfven hade ett bra avslut på sitt tal:

”Och vi behöver bygga en social hållbarhet, med den välfärd vi förtjänar – och där vi har starka broar från sjukdom till rehabilitering, från arbetslöshet till arbete, från segregation till ett sammanhållet samhälle.

Att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle är vår utmaning. Det är vår uppgift nationellt och globalt. Och den uppgiften klarar vi bara tillsammans!”

Här kommer talet i sin helhet:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/lofven-vill-satsa-pa-skolan

Länkar och lästips: