Avgiftsfri kollektivtrafik, en modell som fungerar.

Frågan om avgiftsfri kollektivtrafik handlar om vilja, inte hur man ska göra det.

Det är dyrare nu än för 10 år sen att resa kollektivt, detta enligt en undersökning som presenterades i dagens upplaga av DN:

Under de senaste tio åren har det i genomsnitt blivit 43 procent dyrare med kollektivtrafik i Sverige, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ett 30-dagars länskort med kollektivtrafik kostar numera en rejäl slant. På tio år har kortet blivit 43 procent dyrare. Under den perioden har det allmänna prisläget samtidigt stigit med 13 procent, vilket inte motsvarar prishöjningen, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Prisökningarna är varierande över de olika delarna av landet. I Blekinge är prisökningen 74 procent. Priset har där stigit från 560 kronor till 975 kronor. Den lägsta ökningen står Östergötland för. Där kostade kortet 890 kronor för tio år sedan, och ligger i dag på 1025 kronor.

Samtidigt som jag läser en artikel på Sveriges Radio om att försöket med att ha avgiftsfria bussar i Kiruna har varit en succé, man har uppmätt en passagerarökning på 70% och kommunen kommer att utöka linjerna:

 Det blir en fortsättning. Det här har varit en succé och vi har nått betydligt bättre resultat än vad vi hade vågat hoppas på. Så det här kommer vi att jobba vidare med, säger vänsterpartisten Niklas Sirén som är vice kommunalråd.

Men det kostar kommunen pengar, närmare bestämt cirka tre miljoner kronor per år.

– Visst är det värt det. Ju fler som ställer bilen desto bättre, säger han.

Det enda resenären behöver betala för är ett plastkort för hundra kronor som räcker i ett år.

Satsningen på avgiftsfria bussresor i Kiruna startade i slutet av augusti 2011 och projektet skulle pågå i ett år.

Resandet med lokaltrafiken har ökat med drygt 70 procent sedan starten. Länstrafiken har också fått fler resenärer på sina linjer.

Att folk inte nyttjar kollektivtrafiken beror på ett antal faktorer:

  • Höga biljettpriser
  • Dåliga tidtabeller
  • Brister i landsbygdstrafiken

Detta kan man lösa genom att ta bort taxorna från bussar och lokala tåglinjer och här är 3 exempel på hur:

  • Passagerarantalet ökar.
  • Fler passagerare, bättre tillgänglighet.
  • Bättre tillgänglighet, fler linjer.

Dessutom så underlättar det för dem arbetslösa att söka jobb i andra orter om det finns avgiftsfria bussar/tåg, man behöver inte betala flera tusen kronor för månadskort.

Frågan om avgiftsfri kollektiv handlar inte så mycket om hur det ska genomföras, utan finns viljan bland Sveriges kommuner & landsting att göra buss och lokaltågtrafiken avgiftsfri?

Länkar och källor:

Lästips: