Det behövs en blocköverskridande överrenskommelse om Järnvägen.

En blocköverskridande överrenskommelse krävs för att få bra underhåll till den svenska järnvägen.

Efter dem senaste vintrarna av försenade och inställda tåg så bör regeringen ha förstått att det krävs mer pengar till underhållet av spåren, men vad gör man? Jo man lägger ut underhållsarbetet på entreprenad och görs nu av Infranord istället för tidigare Banverket. Det största problemet med svensk järnväg är det att våra tågspår härstammar från början av 1900-talet och att dem börjar bli för utslitna.

Det krävs en omfattande satsning på svensk järnväg, det är inte bara vanligt folk som kräver det utan även också näringslivet protesterar nu mot visionslösheten vad gäller svensk infrastruktur.

Så här står det i Sydsvenskan:

Finansminister Anders Borg (M) har flera gånger sagt att alliansregeringens främsta prioritering inför budgetpropositionen är att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Det handlar om satsningar på infrastruktur och forskning och utveckling.

Även Socialdemokraterna talar om vikten av omfattande satsningar på effektiva transporter och utbildning för att möta krisen.

Det är bra att det råder politiskt samförstånd kring behovet av framtidsinvesteringar. Men den politiska välviljan måste följas av konkreta satsningar.

Fram till år 2050 förväntas enligt Trafikverket person- och godstransporterna i Sverige öka med över 60 procent. Mellan 2000 och 2010 ökade antalet kollektivtrafikresor i Skåne med 71 procent. Välfungerande och effektiva transporter på järnväg knyter ihop tätorter och skapar förutsättningar för arbetspendling, ökad tillväxt och nya jobb i Skåne.

Det som krävs nu är enligt mig en blocköverskridande överenskommelse om satsningar på infrastruktur och järnväg för att långsiktigt kunna bibehålla Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. 

Källor:

Annonser

One Comment on “Det behövs en blocköverskridande överrenskommelse om Järnvägen.”

  1. Martin Lindahl skriver:

    Det stämmer att Trafikverket handlar upp underhållet på entreprenad, men det är fortfarande Infranord som sköter underhållet på de flesta sträckorna. Tidigare hette Infranord Banverket Produktion, helt separerad från Trafikverket men fortfarande 100% ägande av staten). Den stora bristen som jag ser det i infrastrukturpolitiken är att statens investeringar till största delen görs genom anslag. Anslag som annars hade kunnat gå till drift och underhåll av den befintliga järnvägen. De flesta som investerar gör det med mestadels lånefinansiering. Men inte svenska staten. Men om vi dessutom lät det privata näringslivet vara med och finansiera via sk OPS skulle betydligt mer pengar via anslag satsas på den befintliga infrastrukturen.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s